Trọng sinh chi Nguyên soái phu nhân là tang thi


Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương

Raw + QT: Xà Viện 

Edit: Hàn Trang Trang 

Beta: Đang tìm~~~

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Lăn a lăn~~~

Số chương: 137 chương + vài phiên ngoại

Thể loại: trọng sinh, tinh tế, dị năng, sủng văn

Tiến độ: Ờm… cứ thuận theo tự nhiên đi

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả. Thỉnh không mang đi nơi khác.

Truyện được up tại https://nhacuahan8198.wordpress.com và wattpad: @hantrangtrang

Note: Bản dịch trên wattpad sẽ cập nhật nhanh hơn, mọi bài viết trên wp chỉ để tự thẩm =))

Link bản dịch trên Wattpad

…………………..o0o…………………..

Văn án

Chương 1 ♥♥♥ Chương 2 ♥♥♥ Chương 3 ♥♥♥ Chương 4 ♥♥♥ Chương 5

Chương 6 ♥♥♥ Chương 7 ♥♥♥ Chương 8 ♥♥♥ Chương 9 ♥♥♥ Chương 10

Chương 11 ♥♥♥ Chương 12 ♥♥♥ Chương 13 ♥♥♥ Chương 14 ♥♥♥ Chương 15

Chương 16 ♥♥♥ Chương 17 ♥♥♥ Chương 18 ♥♥♥ Chương 19 ♥♥♥ Chương 20

Chương 21 ♥♥♥ Chương 22 ♥♥♥ Chương 23 ♥♥♥ Chương 24 ♥♥♥ Chương 25

Chương 26 ♥♥♥ Chương 27 ♥♥♥ Chương 28 ♥♥♥ Chương 29 ♥♥♥ Chương 30

Chương 31 ♥♥♥ Chương 32 ♥♥♥ Chương 33 ♥♥♥ Chương 34 ♥♥♥ Chương 35

Chương 36 ♥♥♥ Chương 37 ♥♥♥ Chương 38 ♥♥♥ Chương 39 ♥♥♥ Chương 40

Chương 41 ♥♥♥ Chương 42 ♥♥♥ Chương 43 ♥♥♥ Chương 44 ♥♥♥ Chương 45

Chương 46 ♥♥♥ Chương 47 ♥♥♥ Chương 48 ♥♥♥ Chương 49 ♥♥♥ Chương 50

(づ  ̄ ³ ̄)づ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~

Chương 51 ♥♥♥ Chương 52 ♥♥♥ Chương 53 ♥♥♥ Chương 54 ♥♥♥ Chương 55

Chương 56 ♥♥♥ Chương 57 ♥♥♥ Chương 58 ♥♥♥ Chương 59 ♥♥♥ Chương 60

Chương 61 ♥♥♥ Chương 62 ♥♥♥ Chương 63 ♥♥♥ Chương 64 ♥♥♥ Chương 65

Chương 66 ♥♥♥ Chương 67 ♥♥♥ Chương 68 ♥♥♥ Chương 69 ♥♥♥ Chương 70

Chương 71 ♥♥♥ Chương 72 ♥♥♥ Chương 73 ♥♥♥ Chương 74 ♥♥♥ Chương 75

Chương 76 ♥♥♥ Chương 77 ♥♥♥ Chương 78 ♥♥♥ Chương 79 ♥♥♥ Chương 80

Chương 81 ♥♥♥ Chương 82 ♥♥♥ Chương 83 ♥♥♥ Chương 84 ♥♥♥ Chương 85

Chương 86 ♥♥♥ Chương 87 ♥♥♥ Chương 88 ♥♥♥ Chương 89 ♥♥♥ Chương 90

Chương 91 ♥♥♥ Chương 92 ♥♥♥ Chương 93 ♥♥♥ Chương 94 ♥♥♥ Chương 95

Chương 96 ♥♥♥ Chương 97 ♥♥♥ Chương 98 ♥♥♥ Chương 99 ♥♥♥ Chương 100

(づ  ̄ ³ ̄)づ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~

Chương 101 ♥♥♥ Chương 102 ♥♥♥ Chương 103 ♥♥♥ Chương 104 ♥♥♥ Chương 105

Chương 106 ♥♥♥ Chương 107 ♥♥♥ Chương 108 ♥♥♥ Chương 109 ♥♥♥ Chương 110

Chương 111 ♥♥♥ Chương 112 ♥♥♥ Chương 113 ♥♥♥ Chương 114 ♥♥♥ Chương 115 

Chương 116 ♥♥♥ Chương 117 ♥♥♥ Chương 118 ♥♥♥ Chương 119 ♥♥♥ Chương 120

Chương 121 ♥♥♥ Chương 122 ♥♥♥ Chương 123 ♥♥♥ Chương 124 ♥♥♥ Chương 125

Chương 126 ♥♥♥ Chương 127 ♥♥♥ Chương 128 ♥♥♥ Chương 129 ♥♥♥ Chương 130

Chương 131 ♥♥♥ Chương 132 ♥♥♥ Chương 133 ♥♥♥ Chương 134 ♥♥♥ Chương 135

Chương 136 ♥♥♥ Chương 137

♥♥♥ Phiên Ngoại 1 ♥♥♥ Phiên ngoại 2 ♥♥♥

..:: TOÀN VĂN HOÀN ::..

 

 

Advertisements