♥ Những đoản văn nho nhỏ ♥


♥ Những đoản văn nho nhỏ ♥

Edit + Beta: Hàn Trang Trang

1, Đoản văn số 1

2, Đoản văn số 2

3, Đoản văn số 3

4, Đoản văn số 4

5, Đoản văn số 5

6, Đoản văn số 6

……

From: ☆ Dạ Nguyệt diễn đàn ק

FB: Thế giới của hủ, chỉ có thể hiểu, không thể nói [  腐女的世界,只可意會、不可言傳 ]

Advertisements