Doushinji Ma đạo tổ sư


Bản Việt hóa chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu. Cảm ơn!

Trans: Xiao Mei

Edit + Redraw: Hàn Trang Trang

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

1, Vong Tiện

2, Vô đề

3, Vô đề

 

 

Advertisements