[Hoàn/Cut] Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Xú


[ Cut ver ] Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Xú

Raw + Convert : Xà Viện

Note: Đây chỉ là bản cut, chủ yếu là edit theo sở thích của editor. Phần phiên ngoại H nên sẽ được đặt pass để đề phòng bị rp.

Mọi thông tin về pass xin liên hệ phần Ổ quy ở bên cạnh. Thân~

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Chương 111 – Thịt ٩(●’ω`●)۶

Phiên ngoại

Phiên ngoại Lư hương

1 ∞ 2 ∞ 3

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Link wattpad

 

Advertisements