[OG] Ma Đạo Đồng nhân văn


Đoản văn đồng nhân về phu phu Vong Tiện.

Cày bừa, đào hố là chủ yếu, lấp hố thì thuận theo tự nhiên thôi các thím ạ =)))

Edit + Beta: Hàn Trang Trang

WP: https://nhacuahan8198.wordpress.com

Watt sẽ có chương mới sớm hơn =3=

Follow my wattpad: @hantrangtrang

Link watt: Ma Đạo Tổ Sư [Đồng nhân văn]

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

 ♫ Tết Đoan Ngọ vui vẻ – Mạt ngạch Vân Thâm Bất Tri Xử 

 ♫ Hàm Quang Quân ba tuổi – Phệ Giao 

Hạ sơn (Xuống núi) – Tiêu Diệp Trạch_X ♫

Vô đề 1 – Vân Hàn 

 Cánh đồng sen – Giải Hoàng Gia Tử Nhân 

Nho nhỏ – Phiên Xa Bính ♫

♫ Biệt lai vô dạng – Duẫn Y 

Advertisements